კამბოს ცერემონია

კამბოს ცერემონია დაახლოებით 1-2 საათს გრძელდება და მოიცავს: კანის მომზადებას, წამლის დატანას და (ღრმა) წმენდას. სესიის შემდეგ სასურველია დასვენება.

აუცილებელია ცერემონიამდე 12 საათი – შიმშილობა (ყველანაირი მყარი და თხევადი საკვებისაგან თავის შეკავება). მიიღეთ მხოლოდ სუფთა სასმელი წყალი ან მცენარეული (უკოფეინო) ჩაი.

  • ცხიმიანი, დამუშავებული, და ხორციანი საკვების
  • ალკოჰოლის და სხვა ნარკოტიკული ნივთიერებებისა*, და
  • სექსუალური აქტივობისაგან თავის შეკავება.

Published by ლელა მოსემ

'დაე იყოს ყველა ბედნიერი ხილული თუ უხილავი'