რესურსები: სუნთქვის მეთოდები

ტრავმა და სუნთქვა

ამ ვიდეოში ნახავთ ერთ საათიან პროცესს, სადაც იგივე სუნთქვის მეთოდი გამოიყენება როგორც შამანური სუნთქვის დროს (ინგლისურ ენაზე).

ბიოდინამიური სუნთქვის დემონსტრაცია – ძირითადი მეთოდი იგივეა, ანუ წრიული სუნთქვა გამოიყენება (ინგლისურ ენაზე).

ზემოთ ჩამოთვლილი სუნთქვის მეთოდები ძალიან ინტენსიურია. ქვემოთ მოყვანილ ვიდეოში სხვა, უფრო ძველ ტექნიკას იხილავთ, რომელიც არანაკლებ ეფექტურია.

შამანური სუნთქვა

შამანური სუნთქვა საკუთარი თავის წვდომის, პატიების, მიღების და გარდაქმნის – ერთ-ერთი უნიკალური მეთოდია, რომელიც არ მოითხოვს გარეგან ჩარევას.

რით შეიძლება დამეხმაროს შამანური სუნთქვის სესია?

ამ მეთოდით, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია საკუთარ თავში ჩახედვა, წარსულის, ტკივილის, სირცხვილის, ბრაზის მონანიება, და ცხოვრებაში ახალი მიმართულების აღება. საკუთარ თავში ახალი ძალის და სიახლის აღმოჩენა. ამ პროცესის დროს მოსალოდნელია ძლიერი ემოციებისაგან დაცლა და მათი გამოხატვა ტირილით, ქვითინით, სიცილით, ხარხარით, სიმღერით და ასე შემდეგ.

ხელით ნაკეთი დრამი

რა არის შამანური ელემენტი ამ პროცესში?
მაშინ როდესაც სუნთქვის ეს მეთოდი სხვა მიმდინარეობებშიც გამოიყენება (მაგალითად ჰოლოტროპული სუნთქვის დროს) – შამანური ნაწილი ამ პროცესში არის – მყისიერი – ინტუიტიური სიმღერის და დრამის გამოყენება. სუნთქვისა და დრამის მეშვეობით ადამიანი ტრანსის მდგომარეობაში შედის და იწყებს ძლიერი ემოციების განცდას, ამ დროს ხშირია ხილვები და სხულში მძაფრი შეგრნებების განცდა. ზოგიერთი ამ გამოცდილებას ‘დი-ემ-თით’ მოგზაურობას, ან ცხად სიზმარს ადარებს. ამ პროცესს თან ახლავს ‘ამომღერება’ (calling out for spirits). სიმღერა მნიშვნელოვანი ნაწილია ამ რიტუალის, ის მყისიერად იწყება და ვითარდება იმისდა მიხედვით თუ რა პროცესს გადიან მონაწილეები.ს

ამ პროცესის დროს მოსალოდნელია ძლიერი ემოციებისაგან დაცლა და მათი გამოხატვა ტირილით, ქვითინით, სიცილით, ხარხარით, სიმღერით და ასე შემდეგ. ამ მეთოდით, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია საკუთარ თავში (არაცნობიერში) ჩახედვა, წარსულის, ტკივილის, სირცხვილის, ბრაზის მონანიება, და ცხოვრებაში ახალი მიმართულების აღება.

საშიშია თუ არა სუნთქვის ამ მეთოდის გამოცდა?

ჯანმრთელ ადამიანს, რომელსაც მყარი ფსიქიკა აქვს და არ განუცდია ძლიერი ფსიქიკური აშლილობა შეუძლია ეს მეთოდი მარტომაც გამოსცადოს. ინტერნეტში იპოვით სხვადასხვა რჩევებს, და ვიდეოებს, რომელიც ხსნის ბიოდინამიურ, ჰოლოტროპულ თუ შამანური სუნთქვის მეთოდს.

გირჩევთ ყოველთვის გყავდეთ თან ერთგული ადამიანი, რომელიც პროცესის დროს თქვენი თანამხედველი იქნება.

სუნთქვითი ასეთი ძლიერი მეთოდების დროს ადამიანების უმრავლესობას სჭირდება შეხსენება რომ ისუნთქონ, და ასევე გარკვეულ პროცესში დახმარება. მხოლოდ გამოცდილმა ადამიანმა უნდა გააკეთოს ეს პროცესი მეგობრის, ან თანამხილველის დახმარების გარეშე.

რა დროს არ შეიძლება შამანური სუნთქვა?

შემდეგი მდგომარეობების დროს შამანური სუნთქვის გავლა არ არის სასურველი:

  • ბრონქული ასთმა
  • გულ-სისხლძარღვთა დაავადება
  • პანიკის შეტევების (პანიკური აშლილობის) ისტორია
  • ეპილეფსიური შეტევის ისტორია/შემთხვევა
  • მემკიდრეობით ანევრიზმის ისტორია/შემთხვევა
  • ორსულობის დროს

ჩემი გამოცდილება
ჩემთვის ამ მეთოდით გამოწვეული საკუთარი თავის წვდომა, გაცილებით უფრო ძლიერი იყო ვიდრე ფსიქოდელიური მოგზაურებები ფსიქოტროპული მცენარეებით ან ნივთიერებებით. მას შემდეგ მას ადამიანებს ვუზიარებ, სივრცეს ვდარაჯობ და ვმღერი ამ პროცესის დროს.

შამანური სუნთქვის სესია

ინდივიდუალური შამანური სუნთქვა გაგრძელდება 2 საათს, ჯგუფური 3 საათს. ჯგუფის სიდიდე არ აღემატება 5 ადამიანს. პროცესი მოიცავს: ახსნას და მომზადებას, სუნთქვის ერთ-საათიან პროცესს, და გამოცდილების გაზიარება/ინტეგრირებას. პროცესის დასრულების შემდეგ შესაძლებელია რაპეს გაზიარება რომელსაც ძლიერი გამოსაფხიზლებელი ეფექტი აქვს.

შამანური სუნთქვის გამოსაცდელად შეავსეთ ფორმა .

ჰოლოტროპული სუნთქვა და შამანური სუნთქვა

ხშირად მეკითხებიან, ჰგავს ან კავშირშია თუ არა შამანური სუნთქვა ჰოლოტროპულ სუნთქვასთან, რომელიც სტანისლავ გროფისა და მისი მეუღლის მიერ დაპატენტებული სუნთქვითი თერაპიის მეთოდია.

სუნთქვის მეთოდი: პრაქტიკულ დონეზე – ორივე მეთოდში გამოიყენება მსგავსი (სწრაფი) რიტმული სუნთქვა. ჰოლოტროპულ ჯგუფებში გვხვდებიან ‘სითერები და მსუნთქავები’ და მონაწილეთა რიცხვი ხანდახან 50-ს აღწევს. შამანური წრე უფრო პატარა და ინტიმურია, ის არ აღემატება 5-10 ადამიანს და ერთი მედიატორი ჰყავს.

პროცესის ხანგრძლივობა: ტრადიციული ჰოლოტროპული სესია 12 საათს გრძელდება და 3 საათიანი სუნთქვის სესიებს მოიცავს. შამანური წრე უფრო ხანმოკლეა მაგრამ ინტენსიური, ის 3 საათს არ აღემატება.

პროცესის მიმდინარეობა: განსხვავებაა მუსიკაში. შამანურ წრეს თან სდევს რიტმული დრამი და რიტუალური სიმღერის შესრულება, რომელიც მყისიერად სრულდება მონაწილეების პროცესის მიხედვით. ჰოლოტროპულ ჯგუფებში უფრო ხშირად შეხვდებით თანამედროვე ელექტრონული და ეთნიკური მუსიკის ჩანაწერს.

გამოცდილების ინტეგრაცია: ჰოლოტროპული სუნთქვის შემდეგ ხატვით (მაგალითად მანდალის დახატვით) ხდება გამოცდილების ინტეგრირება. შამანური სუნთქვის დასრულების შემდეგ მე მონაწილეებს რაპეს ვუზიარებ.

ეფექტურობა: სუნთქვის ეს მეთოდები ერთი ხის სხვადასხვა ტოტებია; იქნება ეს ჰოლოტროპული, ბიო-დინამიური, თუ შამანური. ისინი საკუთარი თავის წვდომის, პატიების, და შეცვლის ეფექტური საშუალებებია; გულწრფელად შემიძლია ვთქვა, რომ არ შემხვედრია ადამიანი ვისაც მათი გამოცდის შემდეგ სხვაგვარად ეფიქროს.

დანამატი: ჩემი აზრით. სუნთქვის ასეთი სესიით გამოწვეული გამოცდილება ყველაზე მნიშვნელოვანი სტიმული შეიძლება გახდეს ადამიანისათვის რათა ცხოვრებაში ცვლილებები დანერგოს. გამოცდილება იმდენად მძაფრია რომ ძირეულ შთაბეჭდილებას ახდენს ადამიანზე. მიუხედავად ამისა, ასეთი რიტუალების შედეგად მიღებული შემეცნება მხოლოდ დროებით გვაჩვენებს იმას, რასაც ყოველღიური ფიზიკური (და სულიერი) ვარჯიშით, დისციპლინით, შეუძლია ადამიანს გაითავისოს. სუნთქვითი თერაპია ყველა ადამინისათვის ხელმისაწვდომია.

ემი გამოცდილება:
შამანური სუნთქვის მეთოდი მასწავლეს კამბოს დიეტის დროს; ჩემთვის ამ მეთოდით გამოწვეული საკუთარი თავის წვდომა, გაცილებით უფრო ძლიერი იყო ვიდრე რომელიმე ფსიქოტროპული მცენარეებით ან ნივთიერებებით მოგზაურობა. მას შემდეგ მას ადამიანებს ვუზიარებ, სივრცეს ვდარაჯობ და ვმღერი ამ პროცესის დროს. სიმღერა მნიშვნელოვანი ნაწილია ამ რიტუალის, ის მყისიერად იწყება და ვითარდება იმისდა მიხედვით თუ რა პროცესს გადიან მონაწილეები.